ΗVG Hotel & Resort Management παρέχει στρατηγική και αποτελεσματική διαχείριση απόδοσεων κατανοώντας, πρόβλεποντας και επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των καλεσμένων σας, βοηθώντας να παραμείνεται ανταγωνιστικοί σε μια γεμάτη και πάντα μεταβαλλόμενη αγορά. Οι διαδικασίες διαχείρισης απόδοσεων μας επιτρέπουν στους πελάτες μας να μεγιστοποιήσουν την απόδοση και τα κέρδη από το ξενοδοχείο τους ή τη ροή κρατήσεων μέσω του στρατηγικού ελέγχου της απογραφής. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το σωστό προϊόν πωλείται στους σωστούς πελάτες, στο σωστό χρόνο και στη σωστή τιμή.
Εφαρμόζουμε τρεις αποδεδειγμένες μεθόδους για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης:

  • Εξισορρόπουμε ενεργά την προμήθεια διανυκτερεύσεων με τη ζήτηση, χειριζόμενοι τόσο τις τιμές οσο και τις ώρες κατανάλωσης.
  • Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά πολλά κανάλια διανομής με ποικίλες δομές κόστους, διείσδυση στην αγορά και τμηματοποίηση της αγοράς.
  • Ρυθμίζουμε συνεχώς τις τιμές ανάλογα την προσφορά και τη ζήτηση, επιλέγοντας τα κανάλια διανομής και την αγορά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτυχία.

Οι τρεις κύριες μέθοδοι που εφαρμόζονται σε πρακτικές διαχείρισης απόδοσεών μας είναι:

  • Διαφοροποίηση στις τιμές δωματίων ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.
  • Διαφοροποίηση συμμετοχής σε κανάλια στο διαδίκτυο ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.
  • Διατήρηση τιμών χονδρικής με τρίτους εταίρους προώθησης σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τα ποσοστά και την απογραφή με βάση ιστορικές τάσεις της εποχιακής ζήτησης.

Η ισορροπημένη και δυναμική προσέγγιση μας για την εποχιακή και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορα δίνει στο ξενοδοχείο σας τη μεγαλύτερη ευκαιρία για επιτυχία, μέσω της ισχυρής πληρότητας και των σταθερά ανταγωνιστικών τιμών που επιτρέπουν να επιτευχθεί σταθερή βαθμολογία στο πλαίσιο της τοπικής ανταγωνιστικής αγορά σας.