Η εκτεταμένη γνώση της αγοράς σε συνδυασμό με την ενοποιημένη αγοραστική μας δύναμη συμβάλλουν στην επιτυχία μας στην προσέλκυση ταξιδιωτικών πρακτόρων και επιχειρήσεων αναψυχής από όλο τον κόσμο. H oλοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και φιλοξενίας μας περιλαμβάνουν:

  • Συγκυριαρχία διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων
  • Συγκυριαρχία και συλλογική διαχείριση
  • Υπηρεσίες Ιδιοκτήτη
  • Πωλήσεις & προώθηση
  • Παγκόσμιες υπηρεσίες κρατήσεων & διαχείρισης αποδόσεων
  • Διατήρηση ακινήτου και προληπτική συντήρηση
  • Ανάπτυξη διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου

Η αποτελεσματική διαχείριση απαιτεί μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Από τη λογιστική, τη διοίκηση και την επίβλεψη μέχρι το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις. Διατηρούμε εκπαιδευμένο και αφοσιωμένο προσωπικό που μπορεί να παρέχει αυτές τις βασικές υπηρεσίες, όπως απαιτείται, συνήθως με ένα μικρό κόστος πάνω από την αμοιβή διαχείρισης. Αυτό επιτρέπει στην VG Hotel & Resort Management να αναλάβει αποτελεσματικά την διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του συνεταιρίζεσθαι και συναντήσεις μελών, την προετοιμασία RFP και τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές και εργολάβους, μαζί με καθημερινές λειτουργίες, όπως τη φροντίδα του γκαζον και της πισίνας, την ασφάλεια, υπηρεσίες συντήρησης και καθαριότητας για το επί τόπου προσωπικού και τους εργολάβους. Η έμπειρη και αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών διαχείρισης της εταιρίας μας, μπορεί να παρέχει την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζεται για την αντιμετώπιση των πολλών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και κοινοτικές οργανώσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα οτι το προσωπικό θα παραδώσει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή. Είτε είστε ιδιώτης ιδιοκτήτης ή ένωση, είμαστε πεπεισμένοι λόγο του ιστορικού της επιτυχίας μας, ότι μπορούμε να σας παρέχουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες και την μακροπρόθεσμη κερδοφορία που επιθυμείτε.


ΕΛΕΓΧΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Κάθε εταιρία σήμερα οφείλει να έχει σαφή οικονομικό προσανατολισμό αποτυπωμένο σε ετήσιο προϋπολογισμό χρήσης μέσα στον οποίο απεικονίζονται με ακρίβεια οι οικονομικοί στόχοι εσόδων–εξόδων, το προβλεπόμενο λειτουργικο αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα προ φόρων, αναλυμένο κατά παραγωγικό τμήμα και σε μηνιαία εξέλιξη.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Η VG Hotel Management, αφού μελετήσει τις υπάρχουσες συμφωνίες με ταξιδιωτικά γραφεία και tour operators, αναλαμβάνει την υλοποίηση νέων συμβολαίων με σκοπό την διεύρυνση των συνεργασιών, την αύξηση των πωλήσεων και την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των εσόδων του ξενοδοχείου.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Η VG Hotel Management είναι σε θέση να προωθήσει αποτελεσματικά τις πωλήσεις ξενοδοχείων, αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία των στελεχών της όσο και τα σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει. Παρέχει τη δυνατότητα στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση, σε σχεδόν όλα τα IDS συστήματα διαδικτυακών πωλήσεων (επιλογή από 200 κανάλια όπως Booking.com, Expedia, Hotels.de κ.λπ.) και επιπλέον σε όλα τα διαθέσιμα GDS κανάλια πωλήσεων, (πρόσβαση σε περίπου 650.000 ταξιδιωτικά γραφεία σε όλο τον κόσμο).