ΗVG Hotel & Resort Management, προσφέρει στο ξενοδοχείο σας, ποικίλα ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης που κάνουν την ανάπτυξη σας ορατή σε χιλιάδες καταναλωτές. Διαφήμιση, μάρκετινγκ ταξιδιωτικής βιομηχανίας, δημόσιες σχέσεις, μάρκετινγκ άμεσης ανταπόκρισης και το διαδίκτυο, μπορεί να παραδώσουν μία δημιουργική και καινοτόμα εκστρατεία προώθησης προσαρμοσμένη στην ιδιοκτησία σας και την θέση της σε ένα επιτυχημένο μέλλον. Έχουμε συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους επαγγελματίες στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ, καθώς και του σχεδιασμού ιστοσελίδας και βελτιστοποίησης για να εξασφαλιστεί ότι "δεν έχει μείνει λιθαράκι χωρίς να δουλευτεί" κατά την προώθηση του ακινήτου σας. Οι ισχυρές, μακροχρόνιες σχέσεις μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ισχυρή παρουσία του ξενοδοχείο ή θέρετρο σας στην αγορά.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μπορούμε να εξερευνήσουμε, να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε παρόμοια καταλύματα, προκειμένου να αναπτύξουμε μια στρατηγική πωλήσεων και προώθησης που υπερτερεί των ανταγωνιστών. Η πλήρως ολοκληρωμένη αξιολόγηση μας περιλαμβάνει αξιολογήσεις φιλοξενίας, των εγκαταστάσων, των ανέσεων, των τύπων δωματίων, των χρονοδιαγράμματων, των προσφορών και των διαφημιστικών στρατηγικών.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ MARKETING
Αντιλαμβανόμαστε ότι η επικοινωνία με την ομάδα ιδιοκτησίας είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχία του ξενοδοχείου ή θερέτρου σας, γι’αυτο και προετοιμάζουμε κάθε χρόνο ένα λεπτομερές σχέδιο προώθησης που μπορείτε να παρουσιάσετε στην ομάδα της ιδιοκτησίας σας για τον επόμενο χρόνο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Θα ερευνήσουμε και θα εκτελέσουμε μια ανάλυση της περιοχής που περιλαμβάνει τα επίπεδα πληρότητας, τα μέσα ημερήσια ποσοστά, τα έσοδα ανά δωμάτιο, την ικανοποίηση των πελατών και την απογραφή του δωματίου για τη συγκεκριμένη περιοχή του ακινήτου σας και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να αναπτύξουμε μία αντικειμενική άποψη της αγοράς και της ιστορικής και τρέχουσας απόδοσής της - παρέχοντας το απαραίτητο πλαίσιο για τη μελλοντική ανάπτυξη και την επιτυχία του ξενοδοχείου σας.