Η διαχείριση εγκαταστάσεων είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που ενσωματώνει ”πολλαπλές αρχές ώστε να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα του κτιριακού περιβάλλοντος συνδυάζοντας ανθρώπινο δυναμικό, διαθέσιμους πόρους και την τεχνολογία”. Η επιτυχία, βιωσιμότητα και αειφορία της επιχείρησης στηρίζονται σε ένα πλήρες, σωστά σχεδιασμένο και πλήρως εφαρμοσμένο πρόγραμμα διαχείρισης εγκαταστάσεων. ίναι επομένως απαραίτητο σε μία επιχείρηση, ανεξάρτητα του οικονομικού κλάδου που δραστηριοποιείται και του μεγέθους της να συμπεριλάβει στις δομές της ένα τέτοιο σύστημα. Η εταιρεία μας, στηριζόμενη στην εκτενή εμπειρία της μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε ένα τέτοιο σύστημα:

  • Με την εξακρίβωση των απαιτήσεών σας.
  • Εστιάζοντας στις προβληματικές δομές και διαδικασίες.
  • Προτείνοντας και υλοποιώντας διορθωτικές ενέργειες.
  • Προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Οι προτάσεις μας θα βελτιώσουν την καθημερινή λειτουργία και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα διαχείρισης της επιχείρησής σας μέσω του μειωμένου κόστους λειτουργίας και συντήρησης αλλά και των βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες σας. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε αναλυτική πληροφόρηση των διαθέσιμων υπηρεσιών. Θα θέλαμε να προγραμματίσουμε μία συνάντηση για μία λεπτομερή παρουσίαση των υπηρεσιών μας και πως μπορούμε να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας.