Αντιλαμβανόμενοι τις απαιτήσεις μίας επιχείρησης που θέλει να είναι ανταγωνιστική σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, παρέχουμε τα συστήματα πληροφορικής που θα μπορούν να διαχειριστούν τον ολοένα και αυξανόμενο όγκο πληροφοριών και δεδομένων. Ειδικότερα, για κάθε εσωτερική διεργασία που προκύπτει σε μία επιχείρηση μπορούμε να παρέχουμε ψηφιοποίηση των παρακάτω:

  • memos
  • Εσωτερικές φόρμες επικοινωνίας
  • Εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα
  • Ψηφιοποίηση εξωτερικών αναφορών

Όλα τα έγγραφα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά κάτι που μας επιτρέπει να:

  • Ελαττώσουμε την γραφική ύλη και αρχεία
  • Βελτιωσουμε τους χρόνους αναζήτησης και ανάκτησης
  • Αποφύγουμε την ύπαρξη μη ενημερωμένων αντιγράφων
  • Εφαρμόσουμε πολιτικές εταιρικής διοίκησης
  • Βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων