Ένας σημαντικός τομέας για κάθε επιχείρηση είναι η ευκολία πρόσβασης για κάθε ομάδα ανθρώπων, ειδικά για τα ΑΜΕΑ, σε όλους τους χώρους. Η σωστή συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων είναι θεμελιώδους σημασίας και το CMMS της iOMS προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για:

  • Ανελκυστήρες
  • Κυλιόμενες κλίμακες
  • Κυλιόμενους διαδρόμους

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους συντήρησης που έχουν εξειδικευτεί και πιστοποιηθεί στις σχετικές εργασίες. Το σύστημά μας επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση των εργασιών και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους.