Πέρα από τισ βασικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει μια εταιρία προκειμένου να ειναι ανταγωνιστική, η συνολική παρουσίαση των κτιρίων παίζει σημαντικό ρόλο οχι μόνο για την πρώτη εντύπωση του πελάτη αλλα και για λόγους ασφαλείας και προστασίας. Η συνολική εικόνα της εταιρίας αναβαθμίζεται όταν οι υπηρεσίες που παρέχει συνοδεύονται απο έννα ανακαινισμένο, καθαρό και ευπαρουσίαστο κτίριο. Με το CMMS της iOMS οι ακόλουθες εργασίες διαχειρίζονται:

  • Βαψίματα
  • Ανακαινίσεις
  • Νεα Design
  • Τροποποιήσεις
  • Επισκευές επίπλωσης
  • Επισκευές κουφωμάτων και υαλοπινάκων