Με το CMMS της iOMS γίνεται διαχείριση των παρακάτω ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

 • Υποσταθμοί
 • Διατάξεις προστασίας
 • Γειώσεις
 • Δίκτυα
 • Συσκευές
 • Φωτισμός
 • Ηλεκτρικοί πίνακες
 • Διατάξεις ασφαλείας
 • Διατάξεις ελέγχου
 • Συστήματα BMS
 • Συστήματα ΑΠΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 • Δεξαμενές νερού
 • Δεξαμενές επεξεργασίας νερού
 • Αντλίες
 • Δίκτυα
 • Ηλιακά panels
 • Εναλλάκτες θερμότητας
 • Συστήματα ΖΝΧ
 • Δίκτυα λυμάτων
 • Δίκτυα όμβριων
 • Εγκαταστάσεις υγιεινής

Προαιρετικά, μπορεί να εφαρμοστεί ένα σύστημα πρόληψης και ελέγχου λεγεωνέλλας.