Αν στην επιχείρησή σας υπάρχει τμήμα εστίασης, μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα σύστημα ολοκληρωμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των συσκευών επιτρέποντας την τάχιστη αντιμετώπιση προβλημάτων. Με το CMMS της iOMS γίνεται η διαχείριση των παρακάτω:

  • Φούρνοι
  • Καυστήρες
  • Σχάρες
  • Συσκευές μαγειρικής
  • Πλυντήρια
  • Λοιπές συσκευές

Μπορούμε να σας διαθέσουμε αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση, συντήρηση και καθαρισμό των συσκευών αυτών με βάση τις κατευθύνσεις των κατασκευαστικών οίκων. Επίσης, κατόπιν συμφωνίας, αναλαμβάνουμε την προμήθεια ανταλλακτικών με προνομοιακές τιμές.