Ο σωστός έλεγχος των συστημάτων HVAC και ψύξης μπορεί να αποτρέψει δυσλειτουργίες που θα οδηγούσαν στη δυσαρέστηση των πελατών σας. Με τη χρήση του CMMS της iOMS μπορείτε να διαχειριστείτε τις παρακάτω κρίσιμες εγκαταστάσεις

 • Αυτόνομα κλιματιστικά
 • Κεντρικά κλιματιστικά συστήματα
 • Αεραγωγοί
 • Συστήματα εξαερισμού
 • Διατάξεις ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας
 • Ολοκληρωμένα συστήματα BMS και BEMS
 • Ψυκτικούς θαλάμους
 • Δίκτυα ψύξης
 • Ψυγεία
 • Παγομηχανές
 • Συσκευές παράθεσης φαγητών
 • Συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας για πρότυπα HACCP

Προαιρετικά μπορεί να εφαρμοστεί ένα σύστημα ελέγχου και πρόληψης της λεγεωνέλλας. Επίσης, μπορούμε να μελετήσουμε τη συμπαραγωγή ΖΝΧ από τις ψυκτικές σας εγκαταστάσεις.