Με το CMMS της iOMS, κάθε διαδικασία σχετικά με την ορθή λειτουργία της πισίνας παρακολουθείται:

  • Καταγραφή ποιότητας νερού
  • Συστήματα επεξεργασίας νερού
  • Χημικά προϊόντα
  • Καθαρισμός
  • Διατάξεις ψυχαγωγίας
  • Επισκευές τοιχωμάτων πισίνας
  • Αντλίες
  • Δίκτυα νερού και εξαρτήματα
  • Φωτισμός πισίνας
  • Διατάξεις ασφαλείας