Κάθε πελάτης πρέπει να είναι ένας ικανοποιημένος πελάτης. ντιλαμβανόμενοι ότι αυτό είναι το κλειδί για την επιτυχία, σχεδιάσαμε ένα καινοτόμο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που βοηθούν εσάς, τους συνεργάτες μας, να πετύχουν αυτόν το στόχο. Το σύστήμα μας, επιτρέπει σε εσάς και τους υπαλλήλους σας να εστιάσετε στην ικανοποίηση των πελατών σας. Υιοθετώντας τη φιλοσοφία και τα προϊόντα μας σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση, εξασφαλίζετε ότι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός σας θα έχουν την καλύτερη δυνατή λειτουργία, απόδοση, αξιοπιστία και διαθεσιμότητα. Οι τεχνικοί πόροι κάθε εταιρείας, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, πρέπει να διαχειρίζονται σωστά και πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμοι ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες τους με την καλύτερη ποιότητα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αρνητική εικόνα και τις ζημίες που προκύπτουν σε μία αστοχία εξοπλισμού, οδηγούν στην αναγκαιότητα της οργάνωσης των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης της επιχείρησης με προηγμένες και αξιόπιστες μεθόδους. Η ορθή λειτουργία, η κατάλληλη οργανωτική δομή και ο καθημερινός έλεγχος των διαδικασιών συντήρησης οδηγούν σε υψηλή απόδοση, βέλτιστη διαθεσιμότητα και θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η iOMS προσφέρει ό,τι απαιτείται για την βέλτιστη λειτουργία του τμήματος κάθε χρονική στιγμή. Εφαρμόζοντας τις διαδικασίες προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης με ελάχιστο αντίκτυπο στη λειτουργία της επιχείρησης και σε συνδυασμό με την τακτική συντήρηση, σας προσφέρουμε απτά και άμεσα θετικά αποτελέσματα. Στις επόμενες σελίδες παραθέτουμε την περιγραφή των υπηρεσιών στον τομέα της λειτουργίας, συντήρησης και εν γένει διαχείρισης της επιχείρησής σας. Η ευελιξία του προγράμματός μας επιτρέπει πλήρη παραμετροποίηση με βάση τις δικές σας απαιτήσεις.Επικοινωνήστε μαζί μας, για να διερευνήσουμε τις προοπτικές συνεργασίας μας ώστε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δικές σας ανάγκες.