Από την ίδρυση της το 1970, η Βολονάκης Συμβουλευτική προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής, ελέγχου και παρουσίασης του έργου στους πελάτες της. Επίσης, προσέφερε και προσφέρει άριστη ποιότητα κατασκευών και διαχείρισης κατασκευών καθώς και βελτίωση της ποιότητας και της αξίας των κατασκευαστικών έργων της. Με μια ποικιλία από ειδικούς, η ομάδα κατασκευών της παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά, την αρχιτεκτονική δομή του κτιρίου, και τα έργα ενεργειακής υποδομής. Παρέχει υπηρεσίες διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου κατοικιών ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Η ομάδα κατασκευής έχει την εμπειρία ώστε να βοηθήσει τους πελάτες κατά τη ολοκλήρωση των τελευταίων φάσεων του έργου, βεβαιώνοντας ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί η έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική ολοκλήρωση του έργου.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση κατασκευής
  • Διαχείριση Τεχνικών Έργων και Ελέγχου
  • Μορφή κατασκευής
  • Εκπροσώπηση Ιδιοκτήτη
  • Αλλαγή Παραγγελιών/Διαπραγματεύσεις
  • Διαχείριση Προγραμματισμού κατασκευής
  • Εκτίμηση κόστους
  • Κινητήριοι / Αποτρεπτικοί παράγοντες
  • Παρακολούθηση εξέλιξης έργου μέσω διαδικτύου